BLOG


Systemická psychoterapie je jedním ze směrů odborné psychoterapie. Všechny terapeutické směry mají stejný cíl a to podpořit klienta v nalezení rovnováhy. Mají také základní společné principy. Zejména princip dobrovolnosti, mlčenlivosti a bezpečného prostoru. Mají tedy společné CO, liší se zejména v prostředcích, tedy tím JAK s klientem směřují k...

V této chvíli je v programu VZP zařazena PhDr. Monika Dvořáková (Praha-Vinohrady), PhDr. Klára Palme (Praha-Vinohrady, Liberec) a PhDr. Dana Vrabcová (Praha-Vinohrady). Pro bližší informace nás kontaktujte na info@centrumkomunikace.cz nebo na emailu konkrétního terapeuta.

S úctou k lidským životním příběhům a nestejným možnostem v dostupnosti psychosociální podpory poskytuje náš tým každý rok určitý počet hodin psychoterapie za sníženou cenu, případně zdarma.

Role oběti

09.02.2018

V terapeutické praxi se velmi často setkáváme s jevem, který nazýváme "přijetí role oběti".