BLOG


Socioterapie

30.01.2018

Socioterapie je přirozenou součástí našich služeb. Tento pojem je však pro mnohé ještě méně srozumitelný než pojem psychoterapie. O co tedy jde? A proč se náš tým v této metodě vzdělává, proč ji rozvíjí, proč jí důvěřuje?

Proč etický kodex? Protože věříme, že pomáhá definovat důležité zásady profesionálního poskytování služeb, posiluje identitu organizace a jejích pracovníků, stanovuje pravidla a principy etického jednání, identifikuje a respektuje existenci klíčových etických otázek a dilemat, se kterými se v sociální práci setkáváme v každodenním kontaktu s...