Mgr. Gabriella Šlemarová

gabriella.slemarova@gmail.com

+420 777 241 194

ENGLISH SPEAKING THERAPIST

Služby, které nabízím

 • Individuální, párová a rodinná psychoterapie (s možností reflektujícího týmu dalších psychoterapeutů)
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie v anglickém jazyce/ Psychotherapy in English

Místo setkání

 • Praha 2 - Vinohrady
 • Praha 9 - Klánovice
 • Peripatetická psychoterapie v Klánovickém lese (psychoterapie při procházce)
 • Online psychoterapie (Google Meet)


Jak pracuji

Se systemickým přístupem jsem se poprvé setkala v roce 2006 a od té doby je mi velice blízký právě tím, že se jedná o racionální psychoterapii, zaměřenou na hledání řešení v obtížných životních situacích a nabízí efektivní pomoc jak při řešení osobních potíží, tak při partnerské nebo manželské krizi.

Věřím, že řešení problému má každý v sobě a společnou prací ho můžeme snáze objevit. Nečekejte tedy, prosím, že vám budu radit. Nebo hodnotit, co je dobré a co naopak není. Vy jste těmi největšími odborníky na svůj život a já budu poctěna, když budu moci jít chvíli vedle Vás a budu při tom, když budete svoje řešení sami objevovat.

O mně

Absolvovala jsem Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné psychoterapii "Umění terapie". Tento výcvik je akreditován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), je schválen pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví a je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

Jsem absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době dále pokračuji ve studiu v doktorském programu Studií dlouhověkosti na FHS Univerzity Karlovy na katedře Psychologie a věd o životě. Tématem mé disertační práce jsou zvláštnosti a specifika psychoterapie ve stáří. Cílem disertační práce je rozšířit poznatky o psychoterapii starších dospělých a především více zpřístupnit psychoterapii této skupině obyvatel. Program Studia dlouhověkosti reaguje na probíhající demografické změny a zabývá se strategiemi aktivního stárnutí. Vychází z teorie produktivního stárnutí jako protikladu k akcentaci výhradně zdravotní problematiky a problematiky disability či péče.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.

Možná témata

 • Potíže v rodinných vztazích
 • krize osobní nebo partnerská
 • nejasný pocit nespokojenosti
 • obtížné zvládání životních situací
 • úzkosti, deprese, panické ataky
 • psychosomatické poruchy
 • těžká životní událost
 • kulturní rozdíly / Cultural issues

Další vzdělávání a certifikace

 • Základní krizová intervence
 • Psychiatrické minimum
 • Účast na psychoterapeutických konferencích

  Ceník

  Ceník platný od 1.1.2023. Jsem certifikovaný psychoterapeut České asociace pro psychoterapii (ČAP), na mé služby je možné žádat příspěvek od VZP, ČPZP a ZPŠ.

  Individuální psychoterapie

  60 minut 

  (vstupní konzultace 60-90 minut)

  1000 Kč

  Individuální psychoterapie

  90 minut

  1400 Kč

  Párová a rodinná psychoterapie

  90 minut

  1800 Kč

  Online psychoterapie


  ceny stejné jako při osobním setkání

  Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH. Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám emailem


  Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je položit. 

  Gabriella Šlemarová


  Objednání 

  Pro objednání mě kontaktujte níže či pomocí emailu/telefonu.