Mgr. Jitka Chalupníková

jitkachalupnikova0@centrum.cz

+420 724 426 572

Nabízím a poskytuji:

poradenství s využitím psychoterapeutických metod pro jednotlice, kteří:

 • se chtějí zorientovat ve svém prožívání, zvládnout krizi a cítit se lépe
 • chtějí objevit taje svých myšlenkových vírů a naučit se je ovlivňovat
 • se cítí divně, trápí je různé bolesti a chtěli by umět naslouchat řeči svého těla a rozumět svým tělesným pocitům
 • chtějí rozklíčovat, proč se jim v životě opakují nepříjemné situace s jinými lidmi
 • chtějí pojmenovat to, co je tíží, objevit svoje potřeby a najít cestu k jejich naplnění
 • mají nedořešenou minulost, trápí je to a chtějí začít žít tady a teď

poradenství pro jednotlivce, páry a rodiče, kteří:

 • řeší složité situace týkající se dětí v rámci sociálně právní ochrany

realizuji - lektorování, vzdělávací akce k tématům týkajících se sociálních služeb a metod psychoterapie

Kde se můžeme potkat?

Jičín, Denisova ul. 504

Turnov, Sedmihorky 10, Recallcentrum - čeká na potvrzení

Na SKYPU v případě předem domluvených podmínek


  Nahlédnutí do mého příběhu...

  Celý můj život, který začal prvním nadechnutím vzduchu v roce 1978 v Turnově, v našem krásném Českém ráji, provází naslouchání a pomoc druhým. A od toho se odvíjí i můj profesní směr v pomáhající profesi. Studia mi dala znalosti a dovednosti z oboru speciální pedagogiky, sociální práce a managementu v sociálních službách. 15 let v sociální práci na řadových i manažerských pozicích mi přineslo zkušenosti s různými cílovými skupinami, s lidmi a dětmi s různým hendikepem, se seniory, lidmi s demencí, ale i těmi, kteří si uvědomují, že sami už svoji tíži nezvládají a potřebují podporu zvenku. Ti všichni mě nechávali nahlédnout do svých úvah, strachu, samoty, chvilek radosti i potřeby doteku, když jim chyběla blízkost. Od roku 2018 se věnuji lektorování dospělých v pomáhající profesi a vzdělávání v oboru psychoterapie (v rámci dlouholetého sebezkušenostního výcviku a praxe v integrativní psychoterapii u J. Kubánka), ve které vidím klíč k sebeuzdravení člověka.

  Čemu věřím?

  Ve vnitřní sílu člověka, v pozitivní myšlení, v možnost volby a konání, objevování a tvoření. Tvoření budoucnosti, ve které bude člověku spokojeně. Budoucnost není místo, kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl. (John Schaar)

  Co mě formovalo a z čeho stále čerpám:

  • Lepařovo Gymnázium v Jičíně
  • tehdy ještě Vysoká škola v Hradci Králové - bakalářský program Speciální pedagogiky
  • Karlova univerzita v Praze, FHS, magisterský program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, zaměření na řízení
  • Probíhající dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii u Kubánka (2018 - 2021)
  • Pracovní zkušenosti ze sociálních zařízení pro osoby se zdravotním postižením, seniory i rodiny s dětmi v těžkých životních situacích ve Znojmě, Třebíči a Jičíně, aktuálně pracuji na částečný úvazek jako sociální pracovník v Centru psychologické podpory, z. s. ve Vrchlabí
  • Výcvik v internetovém poradenství, Modrá linka Brno
  • další vzdělávání v oblasti hospicové, paliativní péče a péče o seniory
  • a již 15 let kontaktu, komunikace a spolupráce s lidmi v různě obtížných situacích, a to v ambulanci i v terénu, v místě jejich bydliště

Ceník

Ceník platný od 1.1.2023. Jsem certifikovaný psychoterapeut České asociace pro psychoterapii (ČAP), na mé služby je možné žádat příspěvek od VZP, ČPZP a ZPŠ.

Individuální psychoterapie

60 minut 

(vstupní konzultace 60-90 minut)

1000 Kč

Individuální psychoterapie

90 minut

1400 Kč

Párová a rodinná psychoterapie

90 minut

1800 Kč

Online psychoterapie


ceny stejné jako při osobním setkání

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH. 

Platba probíhá v hotovosti po konzultaci při předání faktury.


Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je položit. 

Monika Dvořáková


Objednání 

Pro objednání mě kontaktujte níže či pomocí emailu/telefonu.