Příspěvek VZP na psychoterapii v roce 2023

08.01.2023


Všeobecná zdravotní pojišťovna podporuje péči o duševní zdraví a poskytuje příspěvek na psychoterapii. Podrobné podmínky jsou popsány zde:

https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/

VZP vede seznam psychoterapeutů, na jejichž služby je možné příspěvek žádat.

Za tým Centra Komunikace z.s. jsou v seznamu:

Mgr. Marie Čech (dříve Brichová), PhDr. Monika Dvořáková, Mgr. Alena Malinová, PhDr. Dana Mikelová Vrabcová, PhDr. Klára Palme, Mgr. Gabriella Šlemarová

Shrnutí:

Příspěvek činí max. 500 Kč na jedno sezení, max. 5 000 Kč za rok.

 • Pojištěnec požádá o vystavení POUKAZU.
 • O poukaz lze zažádat dvěma způsoby: na emailu opatrujse@vzp.cz nebo na pobočce. (O poukaz nelze zažádat v aplikaci Moje VZP, tam probíhá pouze vyřizování proplacení příspěvku.)
 • VZP kontroluje bezdlužnost klienta.
 • Poukaz je veden jen v elektronické podobě na portále VZP.
 • Na prvním sezení klient ukáže terapeutovi poukaz (vytištěný, v mobilu) a poskytne terapeutovi ID poukazu.
 • Terapeut vede v aplikaci VZP každé sezení a to bezodkladně.
 • Klient má možnost kontrolovat zapsané konzultace terapeutem v portále VZP.
 • Klient bude VZP vyzván k vyplnění dotazníků.
 • Dotazník VZP - Průzkum spokojenosti (při čerpání příspěvku).
 • Klient také vyplňuje dotazníky před sezením a po sezení, sleduje se zpětná vazba v psychoterapii pomocí aplikace DeePsy (požadavek VZP), způsob sběru dat se dozví klient na konzultaci.
 • Klient může žádat o příspěvek po jednotlivých sezeních či souhrnně.
 • Žádost o příspěvek lze podat v aplikaci Moje VZP či na pobočce. Při proplácení příspěvku se opět kontroluje bezdlužnost klienta.
 • K podání žádost potřebuje fakturu od terapeuta a potvrzení o platbě. Stačí požádat terapeuta emailem o vystavení potřebných dokladů.

Tým Centra Komunikace z.s., 8. 1. 2023