PhDr. Monika Dvořáková

monikadvorakovaa@gmail.com

+420 776 278 573

Služby, které nabízím

 • Individuální psychoterapie
 • Párová a rodinná psychoterapie
 • Psychosociální poradenství a krizová intervence
 • Psychoterapie v anglickém jazyce/Psychotherapy in English

Místo setkání

 • Online
 • Turnov 
 • Praha 2 - Vinohrady (nové klienty nyní nepřijímám)
 • Dle domluvy lze poskytnout psychoterapii mobilní (na předem domluveném místě)


O mně
 • Jsem absolventkou systemického psychoterapeutického výcviku "Umění terapie" v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT).
 • Studuji na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2017 složila rigorózní zkoušku (PhDr.). V současnosti pokračuji v postgraduálním studiu, kde se zabývám sociální psychiatrií, zejména pak oblastí duševního zdraví, reformou psychiatrické péče a jejích dopadů na jedince. Na těchto tématech jsem pracovala v Národním ústavu duševního zdraví, kde jsem se podílela na projektu včasného rozpoznání závažných duševních onemocnění. Na Ministerstvu zdravotnictví ČR jsem se podílela na evaluaci nově vznikajících Center duševního zdraví, včetně jejich metodické podpory. Zkušenosti jsem také získala na studiích ve Francii a na světových konferencích (Kanada, USA aj.), kde jsem měla řadu příspěvků z oblasti péče o duševní zdraví a systému psychiatrické péče v ČR. Prošla jsem řadou specializačních kurzů (základní krizová intervence, psychiatrické minimum, sebevražednost a poškozování u adolescentů, sociálně-psychologický trénink aj.), a stále se snažím do své praxe zapracovávat nová témata a přístupy k nim.
 • V praxi nejčastěji pracuji s dospívajícími, dospělými a celými rodinami. Pokud objednávám na konzultaci nezletilého, vždy vybízím k tomu, abychom se na vstupní konzultaci potkali i s rodičem/rodiči/rodinou.
 • Nejčastěji se v praxi setkávám s tématy úzkosti, panických atak, problematických vztahů k sobě či okolí, nepříjemných myšlenek, pocitů nespokojenosti, náhlých životních událostí, krizových situací, duševních obtíží a jiných.
 • Na člověka nahlížím komplexně, v psychoterapii využívám konstruktivismus a na řešení orientovaný přístup. Využívám řady technik a metod, včetně nácviků relaxace a postupů, které se opírají o systemickou a narativní psychoterapii. Věřím, že všechny potíže mají řešení, jen o nich musíme začít hovořit, třeba trochu jinak, a postupovat krok po kroku.
 • V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně poskytovaných služeb jsem k dispozici na telefonu či emailu. Vždy se budu snažit odpovědět v co nejkratším čase, i když to někdy může chvilku trvat.

Ceník

Ceník platný od 1.1.2023. 

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP). Na mé služby je možné žádat příspěvek od VZP, ČPZP, ZPŠ a ZPMV.

Individuální psychoterapie

60 minut 

(vstupní konzultace 60-90 minut)

1000 Kč

Individuální psychoterapie

90 minut

1400 Kč

Párová a rodinná psychoterapie

90 minut

1800 Kč

Párová a rodinná psychoterapie

120 minut

2400 Kč

Online psychoterapie


ceny stejné jako při osobním setkání

Více informací k příspěvkům od pojišťoven zasílám emailem, případně je dohledáte na webových stránkách Vaší pojišťovny.

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH. Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám emailem.


Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je položit. 

Monika Dvořáková


Objednání 

Pro objednání mě kontaktujte níže či pomocí emailu/telefonu uvedeného v úvodu.

Pro urychlení komunikace uveďte město, ve kterém služby poptáváte (Turnov/Praha), případně Vaše časové možnosti.