PRINCIPY

Aby psychosociální služby byly bezpečné pro klienta i psychoterapeuta, řídíme se mnoha pravidly a principy.

1. Etický kodex

Když se potkává klient s odborníkem na psychosociální služby, jedná se zpravidla o citlivou životní situaci. Poskytování služeb v našem oboru má svá jasná pravidla. Etický kodex je shrnuje a my se těmito pravidly řídíme. Pracujeme v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. Dokumenty ke shlédnutí zde

2. Principy psychoterapie

Bezpečný prostor.

Mlčenlivost.

Dobrý terapeutický vztah, včetně dobře nastavených hranic.

Právo klienta říct stop.

Terapeut je zodpovědný za průběh a strukturu setkání. Je lidský a chová se dle etických zásad. Nesoudí, nedává nevyžádané rady, naslouchá.

Terapeut neposiluje závislost klienta na terapii, citlivě pracuje s vhodným časem pro ukončení služby.

3. Principy mediace 

Mediátor je odborník na komunikaci. 

Neřeší, nehodnotí, neradí. 

Vytváří bezpečný prostor, ve kterém strany, kterým se dosud nedařilo dohodnout a čelí tak konfliktu, dojdou k dohodě za podpory mediátora.

4. Principy supervize

Bezpečný prostor.

Zachování anonymity klienta, pokud je předmětem supervize.

Respekt ke skupině.

Mlčenlivost.

Supervizor organizuje a facilituje vedenou supervizi. Dodržuje etická pravidla a podporuje profesní růst supervidovaných.