Mgr. Zuzana Vačkářová
Mgr. Zuzana Vačkářová

Mgr. Zuzana Vačkářová


z.vackarova@gmail.com

Služby, které nabízím

 • Individuální a párová psychoterapie
 • Individuální, skupinová a týmová supervize

Místo setkání

 • Online
 • Praha 2 - Vinohrady 

Mgr. Zuzana Vačkářová, supervizorka a psychoterapeutka

(komunikuji výhradně prostřednictvím emailu, odpovídám zpravidla do 24 hodin)

 • Jsem kandidátní členka České asociace pro psychoterapii (ČAP) a pracuji pod supervizí akreditovaného psychoterapeutického výcviku
 • Jsem členka Asociace supervizorů pomáhajících profesí


Služby, které nabízím:

 • Individuální psychoterapie
 • Párová psychoterapie
 • Individuální a skupinová supervize

 • Týmová supervize

Místa setkání:

 • terapie - Praha 2, Vinohrady - (středa, čtvrtek) 
 • supervize - Praha 2 - Vinohrady (středa, čtvrtek); po domluvě poskytovat na vašem pracovišti (za předpokladu tiché a oddělené místnosti)
 • týmová supervize - v prostorách organizace objednavatele
 • online 

Psychoterapie

"... a filozofové říkají, že celá realita je v našich hlavách" Milton H. Erickson

Moje práce vychází z přesvědčení jedinečnosti člověka a jeho životního příběhu, který vypráví a jak ho vypráví. Můj přístup zrcadlí jedinečnost příchozího a nabízí pomocnou ruku v objevování zdrojů, které mohou znovuvytvořit spokojenost a leží uvnitř každého z nás.

V rámci setkávání pracuji rovněž s imaginací a kreativními technikami.

Pracuji s individuálně s dospělými a páry pod supervizí akreditovaného výcviku.


Supervize

Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexi vlastní práce a vztahů na pracovišti a možnost nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je jedním z nástrojů prevence proti vyhoření a zvyšování kvality poskytované služby klientovi.

Sebe jako supervizora chápu jako průvodce, který k reflexi napomáhá.

Věřím, že dobrá supervize je:

 • pomocí v situacích, kdy člověk-profesionál, již vyčerpal všechny možnosti a neví jak dál
 • prostorem pro ventilaci a sdílení frustrací, smutku, radosti a úspěchu ze své práce
 • nástrojem růstu a zkvalitňování služby klientům
 • cestou k lepšímu já jakožto profesionálovi ve svém pracovním kontextu
 • místem, kde lze nahlížet na etická dilemata, která se vpráci pomáhajících profesí vyskytují


co málo o mně:

Studium

 • Obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotních organizacích, Fakulta humanitních studií, UK - supervizor
 • Obor Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě, UK

Výcvik

 • Současnost - Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům
 • 2 roky - Integrovaná psychoterapie (prof. Knobloch)

Praxe

 • 2019 - současnost - supervizor, psychoterapeut ve výcviku
 • 2019 - současnost - Sekretariát anatomického ústavu 1.LF UK
 • 2019 - 2020 - Vedoucí odborné praxe a supervize studentů oboru pastorační a sociální práce na Evangelikálním teologickém semináři
 • 2008 - 2017 - Pracovník s mládeží v rámci církve, pastorační poradenství
 • 1998 - 2007 - Vychovatelka mládeže s mentálním postižením v přímé péči

Práce s lidmi mě baví a především s pomáhajícími profesionály. I proto se věnuji supervizi a poradenské činnosti, která dává v mém životním příběhu smysl.

Pokud zrovna nejsem s klienty, miluji ticho, procházky, čas s nejbližšími přáteli a dobrou výběrovou kávu.


Ceník služeb od 1. 1. 2023

Individuální psychoterapie

60 minut 

1000 Kč

Párová psychoterapie

60/90 minut (vstupní konzultace 60-90 minut)

1400/1800 Kč

Individuální supervize

60 minut

1200 Kč

Individuální supervize

90 minut

1800 Kč

Skupinová supervize

90 minut (nejméně 4 účastníci, max. 7 účastníků)

500 Kč/účastník

Týmová supervize

90 minut (podmínky ošetřeny v supervizní smlouvě s objednatelem supervize)

1500 Kč

Členům NSPKU poskytuji slevu 20 % z uvedené ceny.

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.


Pokud jste v tíživé finanční situaci, napište mi. V relevantních situacích nabízím individuální nastavení ceny svých služeb.

Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je položit. 

Zuzana Vačkářová


Objednání 

Pro objednání či jiné dotazy mě kontaktujte níže pomocí emailu.